fıskacıl bağakça

fıskacıl bağakça Fr. Kératite vésiculaire, Herpès de la cornée

fıskacıl bağakça için benzer kelimeler


fıskacıl bağakça, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'k', 'ç', 'a', şeklindedir.
fıskacıl bağakça kelimesinin tersten yazılışı açkağab lıcaksıf diziliminde gösterilir.