fıskalanım

fıskalanım Fr. Vésiculation

fıskalanım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
fıskalanım kelimesinin tersten yazılışı mınalaksıf diziliminde gösterilir.