fıskalı

fıskalı Fr. Vésiculeux, euse

fıskalı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
fıskalı kelimesinin tersten yazılışı ılaksıf diziliminde gösterilir.