fıskar

fıskar

Un elendikten sonra eleğin üzerinde kalan esmer tanecikler.


fıskar, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', 'r', şeklindedir.
fıskar kelimesinin tersten yazılışı raksıf diziliminde gösterilir.