fışkın

fışkın

a. 1. Bir ağacın dibinden süren ince dal. 2. Asma kütüğünde hereğin üst yanında biten dal.


fışkın Osm. fışkın

bk. sürgün, kol.


fışkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
fışkın kelimesinin tersten yazılışı nıkşıf diziliminde gösterilir.