fıskiyeli çeşme

fıskiyeli çeşme İng. drinking fountain

Suyu düzgün bir şekilde fışkırtarak içilmesini kolaylaştıran çeşme.


fıskiyeli çeşme için benzer kelimeler


fıskiyeli çeşme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
fıskiyeli çeşme kelimesinin tersten yazılışı emşeç ileyiksıf diziliminde gösterilir.