fısmırı

fısmırı

Saman altından su yürüten, sinsi (kimse).


fısmırı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'm', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
fısmırı kelimesinin tersten yazılışı ırımsıf diziliminde gösterilir.