fısra

fısra

Makad, kıç.


fısra, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'r', 'a', şeklindedir.
fısra kelimesinin tersten yazılışı arsıf diziliminde gösterilir.