fısrık

fısrık

Asılsız, boş söz.


fısrık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
fısrık kelimesinin tersten yazılışı kırsıf diziliminde gösterilir.