fıstık içkurdu

fıstık içkurdu Lat. Eurytoma pistacia

Fıstıklarda meyveyi kurtlandıran küçük bir yabanarısı.


fıstık içkurdu için benzer kelimeler


fıstık içkurdu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'ç', 'k', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
fıstık içkurdu kelimesinin tersten yazılışı udrukçi kıtsıf diziliminde gösterilir.