flora

flora Lat.

a. (flo'ra, l ince okunur) bit. b. Bitki örtüsü.


flora İng. flora

Bir bölgenin bitki örtüsü topluluğu.


flora İng. flora

1. Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu. 2. Herhangi bir canlı veya organ üzerindeki mikroorganizmaların tümü.


flora için benzer kelimeler


flora, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'o', 'r', 'a', şeklindedir.
flora kelimesinin tersten yazılışı arolf diziliminde gösterilir.