floresan

floresan Fr. fluorescent

a. (l ince okunur) fiz. Florışıl.


floresan İng. fluorescence

Uyarılmış bir sistemden, temel hâldeki bir sisteme geçiş sırasında yayılan ışık.


floresan için benzer kelimeler


floresan, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'o', 'r', 'e', 's', 'a', 'n', şeklindedir.
floresan kelimesinin tersten yazılışı naserolf diziliminde gösterilir.