florsuzlaştırma

florsuzlaştırma İng. defluorine

Genellikle florlu fosfat kayasının florunun ısı işlemiyle uçurularak veya kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması.


florsuzlaştırma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'o', 'r', 's', 'u', 'z', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
florsuzlaştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşalzusrolf diziliminde gösterilir.