floyd rose

floyd rose İng. floyd rose (bridge)

Tümü gitarın içine girebildiği için klasik hareketli köprülere göre tel gerginliğini değiştirmeye daha fazla olanak sağlayan, bunun sonucunda neden olduğu akort bozulmasının en aza indirilebilmesi amacıyla genellikle kilitli eşik eşliğinde kullanılan ve icat eden kişinin adıyla anılan hareketli köprü türü.


floyd rose için benzer kelimeler


floyd rose, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'o', 'y', 'd', ' ', 'r', 'o', 's', 'e', şeklindedir.
floyd rose kelimesinin tersten yazılışı esor dyolf diziliminde gösterilir.