FO ile başlayan kelimeler

FO ile başlayan veya başında FO olan kelimeler 735 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre FO ile başlayan kelimeler

25 harfli

foliküler dendritik hücre, foramen palatinum kaudale, fossa glandula lakrimalis, fossa kondilika ventralis, fossa lakrimalis eksterna

24 harfli

folikül sitimulan hormon, fon değiştirme yaklaşımı, fonksiyonun (N)-özelliği, fonksiyonun kaldırılmışı, foramen mentale mediyale, foramina palatina minora, formülün cümlecik kümesi, formülün standart biçimi, forniks saksi lakrimalis, fosfatidiletanolamin, PE, fosfolipit çift tabakası, fosforlanmalı görüntülük, fossa kondilika dorsalis, fotoelektrik kolorimetre, Fourier integral formülü, Fourier kosinüs dönüşümü, Fourier-Stieltjes serisi

23 harfli

fokal karaciğer nekrozu, fonksiyonel infertilite, fonksiyonun grafik üstü, Fontinalis antipyretica, foramen palatinum mayus, foramen stilomastoideum, fosfodiester bağlantısı, fotoiyonlaşma dedektörü, fotosensitif dermatitis

22 harfli

fokal pankreas yangısı, Fokker-Planck eşitliği, fonksiyonların çarpımı, fonksiyonların toplamı, foramen alare rostrale, foramen suprakondilare, foramen transversaryum, fordist üretim sistemi, form sayfası sihirbazı, formel işgücü piyasası, formil metiyonin, fMet, fosfatidilgliserol, PG, fosfatidilinozitol, PI, fossa saksi lakrimalis, Foucault (Fuko) yitimi, Fourier sinüs-dönüşümü, Fourier—Laplace serisi

21 harfli

Fokker-Plank denklemi, folikül uyaran hormon, follikuli tonsillares, fomopsin zehirlenmesi, fon çevirme yaklaşımı, Fontana-Masson boyası, foramen alare kaudale, foramen infraorbitale, foramen supraorbitale, foramen supratroklare, fordist üretim biçimi, Forficula auricularia, fossa pterigopalatina, fotokimyasal kirlilik, fotoperiyodik parapoz, four conductor pickup, Fourier—Bessel serisi

20 harfli

fonksiyon fonksiyonu, fonksiyonel esneklik, fonksiyonların farkı, fonksiyonların oranı, foramen alare parvum, fordist üretim tarzı, formal kuvvet serisi, formaldehid monomeri, formasyo retikularis, fosfatlama çözeltisi, fotodinamik bitkiler, fotoizomerik değişim, fotokimyasal eşdeğer, fotokimyasal tepkime, Fourier ters formülü, foyasını belli etmek

19 harfli

fol yok yumurta yok, foliküler müsinözis, follikuli linguales, fon akımları hesabı, fonksiyon simgeleri, fonksiyonel bölüşüm, fonksiyonel dönüşüm, fonksiyonlar sınıfı, foramina lakrimalya, foramina papillarya, formüle edilmiş yem, fosfatidilkolin, PC, fosfatidilserin, PS, fosfor zehirlenmesi, fossa subskapularis, fossula tonsillares, fotoğraf parlaklığı, fotometrik inceleme, fotonükleer tepkime, fotoreseptör sistem, Fourier çözümlemesi, ...

18 harfli

Foeniculum vulgare, folikulus ovarikus, fonksiyonlar uzayı, fonksiyonun değeri, fonksiyonun sıfırı, foramen epiploikum, foramen maksillare, foramen vertebrale, forward sözleşmesi, fosfatlama teknesi, fossa hipofizyalis, fossa infraspinata, fossa mandibularis, fossa paralumbalis, fossa supraspinata, fossa vezika fella, fotoelektrik olayı, fotokimyasal işlem

17 harfli

fonetik biçimleme, fonksiyon işareti, fonksiyonel biçim, fonksiyonel bütçe, foramen mandibula, foramen obturatum, foramen vena kava, foramina nutrisya, formal potansiyel, formalin pigmenti, fortifiye gıdalar, fosfat translokaz, fosfor kaynakları, fossa artikularis, fossa epigastrika, fossa masseterika, fossa ovulasyonis, fossa pterigoidea, fotoçoğaltıcı tüp, fotoelektrik etki, fotofosforilâsyon, ...

16 harfli

fokal enfeksiyon, folikül atrezisi, foliküler lenfom, foliya serebelli, fonksiyonel seri, fonksiyonun tipi, fonokardiyografi, foramen rotundum, foramen yugulare, formol çözeltisi, forniks faringis, forward işlemler, fosfofruktokinaz, Fosfor pentoksit, fossa aksillaris, fossa etmoidalis, fossa piriformis, fotoğraf lambası, fotokimyasal sis, fotoperiyodiklik, fotopolimerleşme, ...

15 harfli

folikül hormonu, foliküler dalga, folikülogenezis, follikulostatin, follikulus pili, fonokardiyogram, Fontana yöntemi, foramen laserum, foramen mentale, foramen optikum, formilmetiyonin, formunu korumak, formülleştirmek, formülün modeli, formülün yorumu, fosfatidik asit, fossa asetabuli, fossa frontalis, fossa plantaris, fossa romboidea, fossa yugularis, ...

14 harfli

fodulluk etmek, Folca naumanni, Foley kateteri, folikül dönemi, folikül sıvısı, foliküler evre, foliküler kist, foliküler uyuz, folk sanatçısı, fonksiyonalizm, foramen magnum, foraminiferler, formalitecilik, formdan düşmek, formül kütlesi, formülleştirme, forniks vajina, forward market, forward piyasa, fosfodiesteraz, fossa atlantis, ...

13 harfli

folikül akarı, folikül kisti, folikül meyve, fondip yapmak, foñgur foñgur, foramen alare, foramen ovale, formel eğitim, Formicariidae, formül birimi, formül bulmak, forward fiyat, fosa bırakmak, fosfat kayası, fosfataz test, fosfogliserit, fosfolipaz A1, fosfolipaz A2, fosforışıllık, fosforik asit, fosforilasyon, ...

12 harfli

foam hücresi, folklorculuk, follo çalmak, folyo kâğıdı, fonetik yazı, Foraminifera, form besleme, forma başlık, formalitesiz, formatlatmak, formatsızlık, formda olmak, Formica rufa, formülleşmek, foroz kayığı, fosfat örtme, fosfatlatmak, fosfoarjinin, fosfokreatin, fosfolipaz B, fosfolipaz C, ...

11 harfli

focullanmak, foka vermek, fokur fokur, fokurdatmak, fokuslanmak, Folco minor, folikülitis, folk müziği, follistatin, follitropin, fonda etmek, fonendeskop, fongurdamak, fonksiyonel, fonotelgraf, foraminozus, forforlamak, formaldehid, formaldehit, formaliteci, formaliteli, ...

10 harfli

fodlacılık, fok yandak, fokurdamak, fokurdatma, fokuslamak, fokuslanma, folaklamak, folik asit, folistatin, folklorist, follikulus, fon kâğıdı, fon müziği, fontanelle, fontikulus, footswitch, fora etmek, forfeyting, formal yük, formatlama, fornikatus, ...

9 harfli

fog fever, fokgiller, fokurdama, fokuslama, fol etmek, foliküler, foliyatus, folklorcu, folklorik, follatmah, folyo boy, fonetikçi, fonksiyon, fonografi, fonojenik, fonolojik, forfaiter, fork-lift, formalist, formalite, formalizm, ...

8 harfli

fodulluk, fodurğan, fokomeli, fokstrot, fokurdak, foli avı, follamak, folyalak, fondöten, fonlamak, fonograf, fonoloji, fontanel, formalık, formalin, formatlı, formatör, formiyat, formüler, formüllü, forotiko, ...

7 harfli

fodlacı, fodulca, fokalma, fokurtu, folasin, folikül, foliyum, folklor, folladı, follama, fomatır, fonetik, fonlama, fonolit, fonolog, foramen, Fordizm, forland, formare, Formica, formika, ...

6 harfli

fodana, fodere, fodine, fodrin, foduma, folata, follis, folluh, folluk, foltah, foltak, foltan, fondan, fondip, fongul, forant, forare, forezi, forint, formal, format, ...

5 harfli

Fobos, fodik, fodla, fodra, foduk, fodul, Foebe, fokal, fokus, fokye, folak, folas, folat, folaz, folgu, folik, folit, follu, folos, foloz, folta, ...

4 harfli

fobi, foça, foda, fola, foli, folk, folu, Fong, foni, fons, font, fonu, fonü, fora, fork, form, fors, foru, fosa, fosi, foşa, ...

3 harfli

FOA, FOB, fok, fol, fon, FOQ, FOR, fos, foş, fot

Kelime Ara