fösür fösür

fösür fösür

Aralıksız içmeyi anlatır. (sigara, pipo vb. için).


fösür fösür, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ö', 's', 'ü', 'r', ' ', 'f', 'ö', 's', 'ü', 'r', şeklindedir.
fösür fösür kelimesinin tersten yazılışı rüsöf rüsöf diziliminde gösterilir.