fütüvvet-name

fütüvvet-name

Fütüvvet inancı, kuram ve örgütleri üzerine yazılmış kitap.


fütüvvet-name için benzer kelimeler


fütüvvet-name, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ü', 't', 'ü', 'v', 'v', 'e', 't', '-', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
fütüvvet-name kelimesinin tersten yazılışı eman-tevvütüf diziliminde gösterilir.