GÖR ile başlayan kelimeler

GÖR ile başlayan veya başında GÖR olan kelimeler 727 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GÖR ile başlayan kelimeler

25 harfli

görgül örnekleme dağılımı, görsel-işitsel karşısürüm, görülen geçmiş zaman kipi, görümgü (terimin kavramı), görüntülenecek bilgi türü, görüşme süresi (en uygun), görüşülmüş bağdaştırmalar

24 harfli

gördün deli, savul geri!, göreceli asal polinomlar, göreceli kalp yetmezliği, göreceli yavru büyüklüğü, göredurmak, (görüturmak), göreli yığışımlı dağılım, gören gözün hakkı vardır, görü-yarasa-akman altçıl, görülen geçmiş zaman eki, göründü Sivas´ın bağları, görünüm oranı düzeltmesi, görüp göreceği rahmet bu

23 harfli

göreceli konum (değeri), göreceli tıkızımsı küme, göreceli tıkızımsı uzay, görsel-işitsel çağrışım, görülmeyen geçmiş zaman, görüntü ve ses negatifi, görüntü-ortikon ışıtacı, görünü düzenleme ölçeri

22 harfli

göreceli eksiksiz örgü, görevi kötüye kullanma, görgül moment denklemi, görgül ölçek oluşturma, görsel-işitsel araçlar, görü-yarasa-akman altı, görümsel sinir memekçe, görümsel söyleyemezlik, görüntü bağdaştırıcısı, görüntü erime frekansı, görünürde nesneli fiil, görüş birliği sağlamak, görüş birliğine varmak

21 harfli

göreceli asal sayılar, göreceli çıkaç değeri, göreceli kompakt küme, göreneksel süreklilik, görey yapıtasarcılığı, görgül dağılım işlevi, görsal-işitsel eğitim, görsel-işitsel eğitim, görsel-işitsel yöntem, görümsel söylemsizlik, görüntü çerçevelemesi, görüntü grafik dizisi, görüntü kesitli çizim, görüntü-ortikon alıcı, görüntülük parlaklığı, görünür ışınım (ışık), görünürdeki parlaklık

20 harfli

göreceli belirgin ad, göreceli güç endeksi, göreceli ineç değeri, görevlendirilebilmek, görevsel ses bilgisi, görgül özdeşleştirme, görsel-işitsel kurgu, görülen geçmiş zaman, görüntü netleştirici, görünü birimli çizim, görünülü öykü ölçeri

19 harfli

gör (veya görürsün), göreceli ayrık küme, göreceli güç dizini, göreceli polisitemi, göreceli tıkız küme, göreceli tıkız uzay, göreli gelir önsavı, göreneksel gerileme, görev zamanlayıcısı, görevlendirilebilme, görevsel dil bilimi, görmezlikten gelmek, görüldüğünde ödenir, görünmeyen işlemler, görüntü düzenlemesi, görüntüleme noktası, görünürdeki yörünge, görüşmeci yanlılığı, görüşmeci yönergesi

18 harfli

gör-işit gereçleri, göreli artık değer, göreli artık nüfus, göreli güç endeksi, göreneksel işçilik, görev planlayıcısı, görevlendirebilmek, Görevliyi belirtme, görevsizlik kararı, görevyeri değişimi, görgül toplumbilim, görgül yöntembilim, görkemli başlangıç, görmüş geçirmişlik, görümötesi ışınlar, görünçlük donatımı, görünmeyen ithalat, görünmez el ilkesi, görüntü ikonoskopu, görüntüleme aygıtı, görüntülü toplantı, ...

17 harfli

gör-işit araçları, gör-öde akreditif, göreli artı değer, göreli gereksinim, göreli gereksinme, göreli güç dizini, göreli ölçüştürme, göreneksel katman, görevlendirebilme, görkemli limitler, görklüsünde olmak, görmeden kiralama, görmüşlük duygusu, görsel ışık ölçme, görücülüğe gitmek, görüldükten sonra, görüm denksizliği, görüm eşitsizliği, görünçlük çevresi, görünge çözümleme, görünmez dışsatım, ...

16 harfli

göreceli yanılgı, göreli özgüleyiş, göreli yoksulluk, görelilik kuramı, göreneksel çevre, görev yöneticisi, görevlendirilmek, görevsel belirti, görme engellilik, görme keskinliği, görmezden gelmek, görsel ışıkölçer, görsel parlaklık, görsel yanılsama, görü karışıklığı, görülmez ekonomi, görüm keskinliği, görüngesel bezem, görüngü bilimsel, görünmez dışalım, görünmez ticaret, ...

15 harfli

göreli etkinlik, göreli kesinlik, görelik -i hali, göreneksel yasa, görev bozukluğu, görevlendirilme, görevsel eğitim, görgü kuralları, görgü tanıklığı, görgül geçerlik, görgül olasılık, görgül ruhbilim, görgül sonuçlar, görgül uygulama, görme genişliği, görme kaynaşımı, görme sürerliği, görme yatakları, görmüş geçirmiş, görönürdeki çap, görpeden düşmek, ...

14 harfli

gördeğe gelmek, gördıl görünüş, gördüğe gelmek, göreceli değer, göreli dağılım, göreli değişke, göreli ihtiyaç, göreli yayılma, göreneğe uymak, görevden ötürü, görevi savsama, görevlendirmek, görevli paydaş, görgü fukarası, görsel araçlar, görsel-işitsel, görüm arıklığı, görüm çizikçil, görüm sarplığı, görüngü bilimi, görünmez olmak, ...

13 harfli

gördek balığı, gördürebilmek, görekap almak, göreli sıklık, göreneksizlik, göresi gelmek, görev bulgusu, görev döngüsü, görev kurbanı, görev listesi, görevlendirme, görevli yazar, görevselcilik, görgül sınama, görlük yapmak, görme çaprazı, görme engelli, görme güçlüğü, görme hücresi, görme purpuru, görme yöntemi, ...

12 harfli

görcu başmak, gördürebilme, görebeşlemek, göreceli adı, göreli adres, göreli fiyat, göreli istek, göreli konum, göreli zaman, görenekçilik, görev şehidi, görevli işçi, göreyim seni, görgü tanığı, görgül bilgi, görgül işlev, görkemsizlik, görme aygıtı, görme deliği, görme ekseni, görme gözesi, ...

11 harfli

gördükleyin, göre gelmek, göre gitmek, görececilik, görelikhali, görev adamı, görev almak, görevdaşlık, görevlenmek, görevsizlik, görgü dansı, görgül eğri, görgülcülük, görgülenmek, görgüsüzlük, görislenmek, görk dutmak, görk kapısı, görk vermek, görkemlilik, görme açısı, ...

10 harfli

gördürtmek, görebilmek, göredüşmek, göreklemek, göreli hız, göremediye, Görendoruk, göreneksel, göreneksiz, göreslemek, göreşlemek, görevcilik, görevlenme, görevlilik, görgücülük, görgülenme, görgüsüzce, görmececil, görsel tip, görstedmek, görügörmek, ...

9 harfli

görcükmek, gördüksüz, gördürmek, gördürtme, görebilme, görecelik, görecilik, göregöçen, görekhmek, görelemek, görelilik, görenekçi, görenekli, Görentepe, göresimek, göresmeyh, görestmek, görgelgöz, görgüçcük, görgüçsel, görgüllük, ...

8 harfli

Görbeyaz, görceğiz, gördürme, görebiye, göreceli, görelgeç, görelmek, göreneyh, görengel, Görenler, Görentaş, göresime, göresmek, Göreşken, göretmek, görevdaş, görevsel, görevsiz, görgemli, Görgünay, görgüsüz, ...

7 harfli

gör bak, gör-öde, Görecek, göregân, göregör, göreğen, göreken, görelik, göremez, görende, görenek, göresek, göreset, göresiz, görevit, görevli, göreyci, görgücü, görgülü, göriğen, Görkmen, ...

6 harfli

gör ki, görbez, Görbil, görcek, gördek, Gördes, gördıl, görebi, görece, göreci, göreke, Görele, göreli, Göreme, göresi, görgeç, görgem, görgen, görger, görgöz, görgüç, ...

5 harfli

Göral, görda, göreç, görek, görel, gören, göres, göret, görev, görey, görez, görge, görgü, göriz, görkü, görme, görnü, görpe, görse, görsü, görük, ...

4 harfli

göre, görk, görü

3 harfli

gör

Kelime Ara