GÖZ ile biten kelimeler

GÖZ ile biten veya sonunda GÖZ olan kelimeler 168 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

göz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. göz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GÖZ ile biten kelimeler

21 harfli

sivri burunlu karagöz

20 harfli

ışık-yayımlayıcı göz

19 harfli

ışık -çoğaltıcı göz, sivri-burun karagöz

18 harfli

ışık -elektrik göz

17 harfli

ışık -iletken göz, sivriburun camgöz, sivriburunkaragöz, süperpozisyon göz, süslü dikenli göz, toramanlı Karagöz

15 harfli

bantlı dikengöz, kaplan dikengöz, mahmuzlu camgöz, zekerli Karagöz

13 harfli

bağırtlak göz, canlı karagöz, cüce dikengöz, gök beyaz-göz, Yukarıkaragöz, zembiligözgöz

12 harfli

Aşağıkaragöz, büyük camgöz, gök beyazgöz, mürekkep göz, sarı ala göz, Yukarıalagöz

11 harfli

Aşağıalagöz, belerik göz, bileşik göz, düzenik göz, kara camgöz, sidikli göz, yaramaz göz

10 harfli

Başkaragöz, cıncık göz, gagala göz, gangal göz, pambık göz, patlak göz, pineal göz, Sinema-Göz, süzgün göz, Tepealagöz, üçüncü göz, yasara göz

9 harfli

aydın göz, basit göz, başat göz, batlangöz, beldirgöz, bozcamgöz, ceran göz, cucul göz, çekik göz, çengi göz, faset göz, göğüş göz, görgelgöz, ığdır göz, Kabacagöz, kıyma göz, koklangöz, lokma göz, nokta göz, petek göz, sivri göz, ...

8 harfli

alır göz, altıngöz, belergöz, çahırgöz, çomakgöz, deringöz, Doğrugöz, dönükgöz, dört göz, Gökçegöz, göze göz, gümüşgöz, Güzelgöz, kayıkgöz, kene göz, kızılgöz, kötü göz, mandagöz, mavi göz, osel göz, petekgöz, ...

7 harfli

açıkgöz, alangöz, almagöz, Altıgöz, ara göz, Arı Göz, ateşgöz, aynagöz, cam göz, cibigöz, cinigöz, danagöz, depegöz, dörtgöz, Eğrigöz, faragöz, Kabagöz, karagöz, Keçegöz, kem göz, Kırkgöz, ...

6 harfli

alagöz, alegöz, aragöz, beşgöz, camgöz, cikgöz, cingöz, çergöz, dikgöz, dilgöz, döngöz, elâgöz, Gökgöz, görgöz, gözgöz, kuşgöz, longöz, löngöz, nargöz, Nurgöz, şorgöz, ...

5 harfli

açgöz, akgöz, aşgöz, öngöz, Üçgöz

3 harfli

göz

Kelime Ara