GÜ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda GÜ olan kelimeler 193 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GÜ ile biten kelimeler

22 harfli

Dedekind eksiksiz örgü, göreceli eksiksiz örgü

21 harfli

yergiye benzeyen övgü

20 harfli

Hynobius keyserlingü, sıraca eksiksiz örgü

19 harfli

enterohepatik döngü

17 harfli

mıknatıssal bürgü, mıknatıssal döngü

16 harfli

bölgeç altı örgü, hidrolojik döngü

15 harfli

kensili gözüngü, toplumsal düzgü

14 harfli

benzeşik düzgü, dağılımlı örgü, işlevsiz döngü, keyincil bölgü, yüzdelik düzgü

13 harfli

doğrusal örgü, eksiksiz örgü, katmerli övgü, kusmaç-ütürgü, yergimsi övgü

12 harfli

bükücü döngü, düzgeli örgü, hezaren örgü, kapalı döngü, kendine özgü

11 harfli

alt bölüngü, gül sürnügü, kaytan örgü, kısır döngü, pirinç örgü, yağlı düzgü, yaprak örgü, Yayla sürgü

10 harfli

esgi püsgü, geri döngü, hasır örgü, köyündürgü, yabanerügü, yarı bürgü

9 harfli

götürüngü, Gümüşörgü, su delügü, tek düzgü, tısböcügü

8 harfli

çüğdürgü, döndürgü, güldürgü, küplengü, sürdürgü, tel örgü, tezsüzgü, tökünügü, yüzgörgü

7 harfli

ağ örgü, altörgü, bölüngü, bürüngü, demregü, depingü, depüngü, dişengü, düşüngü, düşürgü, düzüngü, Ertingü, gelengü, görüngü, götürgü, gözüngü, güdülgü, güdürgü, kötürgü, kürüngü, kürütgü, ...

6 harfli

eşdügü, gözegü, gözigü, gözügü, güvegü, Hülâgü, ilişgü, közegü, mesegü, meşügü, ödürgü, önörgü, pesegü, üdürgü, üsürgü, ütürgü

5 harfli

bengü, bilgü, bölgü, böngü, bülgü, bürgü, büzgü, cergü, çölgü, çörgü, çözgü, dangü, depgü, dilgü, döğgü, dökgü, dölgü, döngü, dürgü, düzgü, gergü, ...

4 harfli

bögü, bügü, dügü, Edgü, Ergü, eygü, ezgü, gügü, ilgü, işgü, İzgü, lügü, nügü, öngü, örgü, ötgü, övgü, özgü, sügü, ülgü, üngü, ...

3 harfli

agü, Ügü

Kelime Ara