GÜCÜ ile biten kelimeler

GÜCÜ ile biten veya sonunda GÜCÜ olan kelimeler 139 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gücü aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gücü anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GÜCÜ ile biten kelimeler

25 harfli

Avrupa acil müdâhale gücü, elektromagnetik ışın gücü, özsermayenin kazanma gücü

24 harfli

akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, markaların ekonomik gücü, varlıkların kazanma gücü

22 harfli

etkili alışkanlık gücü, etkili tepki gizilgücü, paranın satınalma gücü

21 harfli

akarsuyun taşıma gücü, BM Acil Müdahale Gücü, ırakgörürün ışık gücü, reaktör hacimsel gücü, yanılgı küçültme gücü

20 harfli

verici dalgalık gücü

19 harfli

alıcı dalgalık gücü, Barış Uygulama Gücü, borçları ödeme gücü, faiz karşılama gücü

18 harfli

acil müdahale gücü, toplam ışınım gücü

17 harfli

balık avlama gücü, barış koruma gücü, bilişim insangücü, ışınım salma gücü, kolon ayırma gücü, olağan yapım gücü, reaktör ısıl gücü

16 harfli

aracı-sonuç gücü, etkin ışıma gücü, kanca çekme gücü, yakıt özgül gücü

15 harfli

Arap barış gücü, aydınlatma gücü, ayırıcılık gücü, basit emek gücü, beyin gizilgücü, borç ödeme gücü, enüst anma gücü, eylem gizilgücü, kalifiye işgücü, özgür emek gücü, satın alma gücü, tepki gizilgücü

14 harfli

ayırdetme gücü, BM Geçici Gücü, borçlanma gücü, kontinuum gücü, parçalama gücü, satınalma gücü, sınamanın gücü

13 harfli

bağlantı gücü, BM Barış Gücü, çimlenme gücü, dalgalık gücü, döndürüm gücü, durduraç gücü, durdurum gücü, elektrik gücü, karşılık gücü, pazarlık gücü, rotatori gücü, yaptırım gücü

12 harfli

avlanma gücü, büyütüm gücü, çalışma gücü, dayanma gücü, ıltırık gücü, öğrenme gücü, özgür işgücü, soğurma gücü, soğutma gücü, suverme gücü, titreşirgücü, yarışım gücü, yürütme gücü

11 harfli

ayırma gücü, benlik gücü, beygir gücü, büyüme gücü, düşlem gücü, makine gücü, mercek gücü, piyasa gücü, rüzgâr gücü, sınama gücü, teprem gücü, testin gücü, üretim gücü, verici gücü, yasama gücü, yaşama gücü

10 harfli

barış gücü, beygirgücü, beyin gücü, çekim gücü, çekme gücü, çıkış gücü, çözme gücü, fizik gücü, hayal gücü, ışıma gücü, insan gücü, ödeme gücü, seçme gücü, sürme gücü, verim gücü, yargı gücü, zihin gücü

9 harfli

emek gücü, gönülgücü, görüngücü, götürgücü, ışık gücü, imge gücü, özgü gücü

8 harfli

düş gücü, gücügücü, kan gücü, kas gücü, Türkgücü, üdürgücü

7 harfli

eñ gücü, görgücü, iş gücü, mumgücü, sergücü, sövgücü, Sürgücü

6 harfli

engücü, Ergücü, işgücü, öngücü, örgücü, övgücü, özgücü, üngücü

4 harfli

gücü

Kelime Ara