Gagavuzca

Gagavuzca

öz. a. 1. Gagavuz Türkçesi. 2. sf. Bu Türkçeyle yazılmış olan.


Gagavuzca, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'a', 'g', 'a', 'v', 'u', 'z', 'c', 'a', şeklindedir.
Gagavuzca kelimesinin tersten yazılışı aczuvagaG diziliminde gösterilir.