Gausçu dağılım

Gausçu dağılım İng. Gaussian distribution

Gausçu dağılım için benzer kelimeler


Gausçu dağılım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'a', 'u', 's', 'ç', 'u', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
Gausçu dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad uçsuaG diziliminde gösterilir.