GE ile biten kelimeler

GE ile biten veya sonunda GE olan kelimeler 792 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ge aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ge anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GE ile biten kelimeler

25 harfli

askersizleştirilmiş bölge, endüstriyel serbest bölge, saptanmaz mantıksal dizge, ultraviyole/görünür bölge

24 harfli

arkeolojik bitişik bölge, genleşmiş biçimsel dizge, gergin ip üzerinde denge, gevşek ip üzerinde denge, kapalı birim dikey dizge, saptanır mantıksal dizge, sıfırlı kaplamsal izerge, teğetsel olmayan yörünge

23 harfli

bütünsel sayısal izerge, cebirsel dolaysız dizge, çiftteker üstünde denge, geçerli mantıksal dizge, saptanır biçimsel dizge, sıfırlı içlemsel izerge, silindir üzerinde denge, tekteker üzerinde denge, yalınç bağlantılı bölge, yükselti üzerinde denge

22 harfli

başkası üzerinde denge, en güçlü dönüşül bölge, geçerli biçimsel dizge, middle frequency range, ölçevlentebilir ilinge, serbest ekonomik bölge

21 harfli

abeceli sayısal simge, ekonomide genel denge, eşlek uzayında ilinge, im yorumlayıcı izerge, interambulakral bölge, işlemlenebilir izerge, parçah düzgün çevirge, sıralanmış n-li dizge, trapez üzerinde denge, yıldız; biçimli bölge

20 harfli

akımmıknatıssal izge, elektromıknatıs izge, en iyi dönüşül bölge, hava soğutmalı dizge, high frequency range, iki bileşkenli dizge, ilingesel ters dizge, sırık üzerinde denge, ülküleştirilmiş imge, yönlendirilmiş çizge, yüksek sıklıklı izge, yüksek yağışlı bölge

19 harfli

açık döngesel bölge, belleksel arka imge, cebirsel ters dizge, çokbağlantılı bölge, çözümleyici çizelge, dikdörtgensel bölge, görünürdeki yörünge, kendiliğinden denge, korunan doğal bölge, low frequency range, özel ekonomik bölge, özel iktisadi bölge, parlak çizgili izge, tune-o-matic bridge, tümdengelimli dizge, tümevarımsal ilinge, yansız kritik bölge

18 harfli

abambulakral bölge, adambulakral bölge, alfa-sayısal simge, askerî yasak bölge, ayırt edici izerge, çift eksenli dizge, destekleyici bölge, dikdörtgenel dizge, dörtgözeli çizelge, elektrikli süpürge, halkbilimsel denge, kondurulmuş ilinge, supralitoral bölge, top üzerinde denge, tümevarımsal dizge

17 harfli

anizotropik bölge, ayrıntılı çizelge, az depremli bölge, az gelişmiş bölge, bıçak sırtı denge, coğrafyasal bölge, çevrimsel çizelge, determinant bölge, dışa akışlı bölge, geleneksel tîimge, geri kalmış bölge, inmeleyen dönelge, istikrarsız denge, izdüşümsel ilinge, kafa kafaya denge, mezopelajik bölge, mikrosismik bölge, peritektoid çizge, peritektoid dizge, periyodik çizelge, tıkız-açık ilinge

16 harfli

ambulakral bölge, birim açık dönge, daha ince ilinge, daha kaba ilinge, dış akışlı bölge, dikdörtgen çizge, dönemsel çizelge, içe akışlı bölge, istikrarlı denge, izdüşümsel dizge, kaligrafik simge, kaplamsal izerge, karmaşık çizelge, kentleşmiş bölge, kişisel bildirge, makineli süpürge, mıknatıssal izge, Palearktik bölge, peritektik çizge, peritektik dizge, radyoaktif denge, ...

15 harfli

antarktik bölge, ayırtmaz ilinge, bağdaşık ilinge, bakışımlı çizge, bezemsi bitelge, bölümsel izerge, bütünsel izerge, çembersel bölge, çokgensel bölge, dayanıklı denge, dayanıklı dizge, depremsiz bölge, dört ayak denge, faiz dışı denge, gümrüksüz bölge, ısıldirik denge, içlemsel izerge, izotropik bölge, kesikli görünge, Keynesyen denge, korunumlu dizge, ...

14 harfli

avlakçıl gölge, ayırtık ilinge, ayrımsız bölge, belitsel dizge, bellenir simge, biçimsel dizge, birincil bölge, bozulmaz denge, bölgesel denge, cebirsel düzge, çapraz çizelge, çember yörünge, çoktürel denge, devimsel bölge, devingen denge, dışbükey bölge, dirsekle denge, dizimsel dizge, dizimsel simge, dolaysız dizge, düzgüsel dizge, ...

13 harfli

akışsız bölge, apaçık ilinge, asismik bölge, bağıl yörünge, bileşik belge, binek göçürge, birincil izge, bitişik bölge, cıvgınsüpürge, çoklu çizelge, dikey geringe, dinamik denge, dönüşlü denge, dönüşül bölge, duyarlı bölge, dynamic range, evrimsel izge, geçerli belge, göden çakirge, hiyalin bölge, homojen bölge, ...

12 harfli

A türü bölge, abisal bölge, açısal bölge, akışlı bölge, arktik bölge, askerî bölge, B türü bölge, bental bölge, bileşik imge, bsii sinirge, C türü bölge, D türü bölge, el ele denge, eşısıl denge, geçici belge, geçici denge, godençekirge, görünür izge, güçlü ilinge, ılıman bölge, imgesel örge, ...

11 harfli

aktif bölge, arık ilinge, aylık denge, başla denge, birim dönge, boz çekirge, büyük simge, çapraz izge, çevre-dizge, derin bölge, dirik denge, dişli bölge, duruk denge, duyar bölge, düz çizelge, esnek bölge, etkin bölge, genel denge, gök çekirge, hadal bölge, içsel denge, ...

10 harfli

a-lı dizge, açık bölge, açık dizge, arid bölge, ayrık izge, Baranbilge, bükü bilge, çiçi yenge, değiştirge, dönel izge, gara zirge, ısıl denge, ışık gölge, iç göverge, kara gölge, kardeş öge, kıyı bölge, mali belge, onlu dizge, orta bölge, ortak imge, ...

9 harfli

art bölge, baş yenge, başdelege, bét bétge, biyobölge, börtlenge, çiçiyenge, dış denge, dış simge, gök cerge, keselekge, kesenekge, mikro öge, ölü belge, pes bölge, saf simge, sayıçizge, Şirinbige, ters imge, tiz bölge, toz künge, ...

8 harfli

Alpbilge, altdizge, arı izge, art imge, artbölge, berdange, bildirge, cevrelge, çekürtge, çildirge, döndürge, ek belge, ekinnege, gerdenge, gerzinge, gönderge, gösterge, Güngürge, iç bölge, iç denge, iç-bölge, ...

7 harfli

**keşge, Akbilge, belirge, biçelge, biçilge, bitelge, biterge, bitirge, bölünge, cemişge, çegürge, çekelge, çekerge, çekiçge, çekikge, çekinge, çekirge, çekişge, çekurge, çekürge, çevirge, ...

6 harfli

Aybige, Aybüge, besege, bötege, bridge, cegige, change, cicige, cönege, delege, Dilege, ebe gé, efirge, ekelge, ekerge, ekilge, elemge, elenge, erezge, eserge, gedige, ...

5 harfli

al ge, alage, ar-ge, beçge, belge, benge, berge, besge, bilge, birge, bozge, bölge, börge, bürge, celge, cenge, cerge, cinge, civge, cizge, cönge, ...

4 harfli

bage, bege, Bige, Büge, cöge, çege, çige, duge, düge, elge, emge, erge, esgê, gege, hege, içge, imge, inge, izge, küge, müge, ...

3 harfli

age, ege, IgE, öge, Üge

2 harfli

ge

Kelime Ara