GEL ile başlayan kelimeler

GEL ile başlayan veya başında GEL olan kelimeler 599 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gel aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gel anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GEL ile başlayan kelimeler

25 harfli

geleceğe ilişkin gelirler, gelecek zaman sıfat-fiili, gelecekte teslim piyasası, geleneksel portföy kuramı, geleneksel Türk tiyatrosu, gelir ortaklığı senetleri, gelir vergisinden muaflık, gelirin işlevsel dağılımı, gelişme geriliği sendromu

24 harfli

geldik yüze, çıktık düze, gelecek piyasa işlemleri, gelecek zaman isim-fiili, gelecek zamanın hikâyesi, gelecek zamanın rivayeti, gelir dağılımı kuramları, gelir dağılımı teorileri, gelirin marjinal faydası, gelirin yeniden bölüşümü, gelirin yeniden dağılımı, geliştirilmiş fon hesabı

23 harfli

gel de (veya gelsin de), gelir-harcama gecikmesi, gelişme yolunda ülkeler, gelişmekte olan ülkeler

22 harfli

gelecek zaman görünümü, gelen ağam giden paşam, geleneksel satıcı ülke, gelişir anlamlı kipler, geliştirici yenilikler, geliştirme örnekçeleri

21 harfli

gelecek yıllar geliri, gelecek yıllar gideri, gelecek zamanın şartı, geleneksel süreklilik, gelinin üsdüne gitmek, gelir ticaret hadleri, gelir vergisi matrahı, gelişigüzel kopolimer, gelişmeli ses bilgisi, gelişmiş ürün aşaması, gelişmiş yapılandırma

20 harfli

gelecek göstermeliği, gelecek sözleşmeleri, gelecek zaman ortacı, gelecekte şimdikilik, gelir harcama modeli, gelir tüketim eğrisi, gelirli taşınmaz mal, gelişim ayrımlaşması, gelişimsel seçinleme, gelişmekte olan ülke, geliştirim ortaklığı

19 harfli

gel zaman git zaman, gelene git denilmez, geleneksel gerileme, geleneksel uygarlık, Gelfand-Dey yöntemi, gelin gibi süzülmek, gelin güveyi elması, gelir-gider tablosu, gelirler politikası, geliş sırası düzeni, gelişimsel hızlanma, gelişimsel katarakt, gelişme fizyolojisi, gelişmiş sıkıştırma, geliştirme getirmek, geliştirme hareketi

18 harfli

gelecek zaman kipi, geleceklik mastarı, geleneksel ekonomi, geleneksel gösteri, geleneksel iktisat, geleneksel tiyatro, gelin pırlaklanmak, geline gelin olmak, gelip geçici olmak, gelir akım devresi, gelir dolaşım hızı, gelir tedavül hızı, gelişme doğrultusu

17 harfli

gelecek giderleri, gelecekteki değer, gelenek boyutları, gelenekli yazılış, geleneksel kartel, geleneksel katman, geleneksel mantık, geleneksel öğeler, geleneksel sanayi, geleneksel sektör, geleneksel sinema, geleneksel tîimge, geleneksel toplum, gelgeç söyleşmesi, geliş gidiş etmek, gelişi güzel hata, gelişigüzel seçme, gelişim ruhbilimi, gelişken ortaklık, gelişmiş bağlantı, gelişmiş güvenlik, ...

16 harfli

Gel-git devinimi, gelecek bilimsel, gelecek vadetmek, gelenekleştirmek, geleneksel balad, geleneksel bütçe, geleneksel çevre, geleneksel kesim, geleneksel kukla, gelenekselleşmek, gelincik mancarı, gelingöre gitmek, gelinliği tutmak, gelinöldüren arı, gelir çilzelgesi, gelir yoksulluğu, gelişimli kipler, gelişimsel boyut, gelişkin kurtçuk, gelişmiş denetim, gelişmiş ülkeler, ...

15 harfli

gel gel eylemek, gelecek bilimci, gelemir buğdayı, gelen ışıkölçer, gelenek vurgusu, gelenekçi sanat, gelenekleştirme, geleneksel yasa, gelenekselleşme, Gelfond teoremi, gelgit akıntısı, gelimlü gidimlü, gelincik balığı, gelinlik tutmak, gelip geçicilik, gelir bildirimi, gelir esnekliği, gelir ortaklığı, gelişim hormonu, gelişimli roman, gelişkin klavye, ...

14 harfli

gel keyfim gel, gelberi çıbanı, gelbezek anası, Gelbray sığırı, geleceği gören, gelecek bilimi, gelecek öncesi, gelenek özdeği, gelgit çizgisi, gelgit genliği, gelim akıntısı, gelin asboğazı, gelin aşboğazı, gelin göçürmek, gelinböcekleri, gelincikbalığı, gelincikgiller, gelinlik etmek, gelinnik etmek, gelipdurupatır, gelir bölüşümü, ...

13 harfli

gelberi etmek, geldüğünleyin, gelecek zaman, geleğen olmak, gelenekleşmek, geleneksizlik, gelgeç akıllı, gelgit akıllı, gelin aldatan, gelin düğmesi, gelin mantarı, gelin parmağı, gelingüldüren, gelinlik çağı, gelinlik göre, gelinlikçilik, gelip batımak, gelir bağlama, gelir cetveli, gelir çarpanı, gelir hayvanı, ...

12 harfli

gel evelâkin, gelecekbilim, gelecekçilik, geleci etmek, geleği sıçan, gelem gusmak, gelen kutusu, gelen sepeti, gelenekçilik, gelenekleşme, gelgeç istek, gelgityazısı, gelibatırmak, gelim sınırı, gelin balığı, gelin böceği, gelin cevezi, gelin çiçeği, gelin döşeği, gelin duvağı, gelin gitmek, ...

11 harfli

gelbezeksel, gelen geçen, gelen giden, Gelenkardeş, gelep ağacı, gelgityazan, gelikgelmek, gelin alayı, gelin alıcı, gelin almak, gelin etmek, gelin olmak, gelin uğuru, gelinarmutu, gelinböceği, Gelinbuğday, gelinciğeri, gelincikden, gelinelması, gelinertesi, gelinfeneri, ...

10 harfli

Geldibuldu, gelebekotu, gelebilmek, gelecek ay, geleceklik, gelen ışık, gelen ışın, geleneksel, geleneksiz, gelenvaran, geleplemek, gelesi yıl, gelgelelim, geliçlemek, gelim hali, gelin abla, gelin gülü, gelin kuşu, gelin teli, gelin uğru, gelin yanı, ...

9 harfli

gel olmak, geldikkop, gelebicin, gelebilme, gelecekçi, gelegemri, gelemağrı, gelencesi, Gelendost, gelenekçi, gelenekli, gelezimek, gelibakan, gelidoğru, gelin otu, gelinabba, gelinabla, Gelinalan, gelinbaba, gelinbacı, gelinbaci, ...

8 harfli

gelberan, gelberig, gelberii, gelbezek, geldirek, geleboru, gelegele, gelekene, gelemari, gelembur, gelemgen, gelemger, gelemiye, gelençen, geleneçe, Gelengeç, gelengen, Gelengül, gelengür, Gelenler, gelepçek, ...

7 harfli

gel-geç, gelbere, gelberi, gelberü, gelebak, gelebek, geleber, gelebik, gelebir, geleceg, gelecek, gelecoş, gelegen, geleğen, gelehoh, gelejeh, geleküş, gelembe, gelemek, gelemge, Gelemiç, ...

6 harfli

gelcir, gelçek, geldeç, geldek, geldel, gelder, geldır, geldüş, gelebe, gelece, geleci, geleği, geleğü, geleho, geleme, gelene, geleni, gelenu, gelere, gelesi, gelete, ...

5 harfli

gelah, gelce, geleç, gelee, gelek, gelem, gelen, gelep, geler, gelet, gelez, gelgi, geliç, gelif, gelig, gelik, gelim, gelin, gelip, gelir, gelis, ...

4 harfli

gelb, gele, geli, gelô, gelö, gelp, gelt

3 harfli

gel

Kelime Ara