GER ile biten kelimeler

GER ile biten veya sonunda GER olan kelimeler 128 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ger aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ger anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GER ile biten kelimeler

21 harfli

Equus hemionus onager

20 harfli

Heterodoxus spiniger

17 harfli

Paradoxurus niger, vajina içi sünger

16 harfli

Hyoscyamus niger

15 harfli

uzlakçıl dirger

14 harfli

oğmukçu dirger, vajinal sünger

13 harfli

Conger conger, maysterzinger, tenger menger, tenger tenger

12 harfli

akça örüzger, bozik kenger, çürük sünger, datlı kenger, Gobius niger

11 harfli

kabaölüzger, minnesenger, tersörözger

10 harfli

baş dirger

9 harfli

hamburger, hızmekger

8 harfli

Akçenger, alberger, aydınger, Claviger, çeleñger, çevreger, çilenger, dolanger, gelemger, germager, germeger, kızılger, kimyager, klaviger, senetger, simyager, teenager, tezerger

7 harfli

ağciger, Ayülger, çereger, flanger, ilenger, lâdiger, ölüzger, örünger, örüsger, örüzger, övüsger, sarıger, veliger, Yediger

6 harfli

alager, Bilger, cenger, cönger, çenger, çöşger, dirger, dülger, dünger, genger, Gerger, gesger, gökger, görger, gözger, greger, gülger, hanger, henger, kanger, kenger, ...

5 harfli

agger, ağger, akger, anger, asger, ciger, dâger, deger, diger, döger, Düger, elger, esger, eşger, heger, isger, liger, meger, nöger, ösger, özger, ...

4 harfli

eger, Öger

3 harfli

ger

Kelime Ara