Giemsaboyası

Giemsaboyası İng. Giemsa stain

Azur II, eozin, gliserin ve metanol içeren kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin belirlenmesinde kullanılan, Plasmodium, Trypanosoma, Chlamidia gibi etkenlerin pembe-mor renkte reaksiyon verdiği bir boya çözeltisi.


Giemsaboyası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'i', 'e', 'm', 's', 'a', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Giemsaboyası kelimesinin tersten yazılışı ısayobasmeiG diziliminde gösterilir.