gığ

gığ

Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır)


gığ

Deve, keçi, koyun vb. Hayvanların pisliği.


gığ, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ı', 'ğ', şeklindedir.
gığ kelimesinin tersten yazılışı ğıg diziliminde gösterilir.