gılağı

gılağı

Bileğlenen bıçağın ağzından çıkan kıl gibi ince kalıntı.


gılağı

1. Bileylenen bıçak, makas, keser, balta gibi eşyaların keskin yüzlerinde biriken demir tozlarını temizlemekte kullanılan araç. (İnhisar -Eskişehir) 2. Bıçakların keskin yüzlerinde görülen demir tozları. (*Senirkent -Isparta)


gılağı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ı', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
gılağı kelimesinin tersten yazılışı ığalıg diziliminde gösterilir.