girgin (sap)

girgin (sap) İng. neck-thru

Sapın gövde boyunca uzanmasına dayalı geçme yöntemi ve bu yolla üretilmiş gitar.


girgin (sap) için benzer kelimeler


girgin (sap), 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'g', 'i', 'n', ' ', '(', 's', 'a', 'p', ')', şeklindedir.
girgin (sap) kelimesinin tersten yazılışı )pas( nigrig diziliminde gösterilir.