gırgır ağı

gırgır ağı İng. purse seine

Denizlerde pelajik bölgede bulunan balık sürülerinin etrafını çeviren ve daha sonra altındaki mapalar içerisinden geçen istinga halatıyla da ağı alttan kapamak suretiyle torba oluşturarak av yapan endüstriyel av aleti.


gırgır ağı için benzer kelimeler


gırgır ağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ı', 'r', 'g', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
gırgır ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa rıgrıg diziliminde gösterilir.