gışgırtı, (kışgırtı)

gışgırtı, (kışgırtı)

Hışıltı, kuş kanadının şiddetli sesi.


gışgırtı, (kışgırtı) için benzer kelimeler


gışgırtı, (kışgırtı), 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ı', 'ş', 'g', 'ı', 'r', 't', 'ı', ',', ' ', '(', 'k', 'ı', 'ş', 'g', 'ı', 'r', 't', 'ı', ')', şeklindedir.
gışgırtı, (kışgırtı) kelimesinin tersten yazılışı )ıtrıgşık( ,ıtrıgşıg diziliminde gösterilir.