gız uşağı

gız uşağı

kız çocuğu


gız uşağı için benzer kelimeler


gız uşağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ı', 'z', ' ', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
gız uşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşu zıg diziliminde gösterilir.