go

go

1. Anne: Go bana ekmek yedir. 2. Anne sözü ile birlikte kullanılır: Ana go nerdesin ? 3. Birini çağırma ünlemi: Go bu raya gel. 4. Hayır anlamında kullanılır: Go gelmedi, görmedim.


go

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme


go

Olgunlaşmamış, ham (meyve için)


go

Bırak.


go

Yeşil: go soğan: yeşil soğan


go

Gök rengi, mavi


go

Ana


go, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', şeklindedir.
go kelimesinin tersten yazılışı og diziliminde gösterilir.