gobet

gobet

Akarsu ya-taklarmdaki derin, derince yerler.


gôbet

Lohusa ziyaretine gidildiğinde ikram edilen yiyecekler.


gobet, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'b', 'e', 't', şeklindedir.
gobet kelimesinin tersten yazılışı tebog diziliminde gösterilir.