göç etmek, (göç kılmak)

göç etmek, (göç kılmak)

Göçmek, hicret etmek.


göç etmek, (göç kılmak) için benzer kelimeler


göç etmek, (göç kılmak), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ç', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'ç', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
göç etmek, (göç kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık çög( ,kemte çög diziliminde gösterilir.