gökbilim zamanı

gökbilim zamanı İng. astronomical time

Yıldızlara göre belirlenen zaman


gökbilim zamanı için benzer kelimeler


gökbilim zamanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gökbilim zamanı kelimesinin tersten yazılışı ınamaz milibkög diziliminde gösterilir.