gökçe sökelliği

gökçe sökelliği Fr. Bleue (maladie)

gökçe sökelliği için benzer kelimeler


gökçe sökelliği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'ç', 'e', ' ', 's', 'ö', 'k', 'e', 'l', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
gökçe sökelliği kelimesinin tersten yazılışı iğillekös eçkög diziliminde gösterilir.