gökten inen nur

gökten inen nur İng. manna from heaven

İçerilmemiş teknolojik gelişme durumunda Solow artığını açıklamak için kullanılan kavram.


gökten inen nur için benzer kelimeler


gökten inen nur, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 't', 'e', 'n', ' ', 'i', 'n', 'e', 'n', ' ', 'n', 'u', 'r', şeklindedir.
gökten inen nur kelimesinin tersten yazılışı run neni netkög diziliminde gösterilir.