göle karışan akarsu

göle karışan akarsu

bk. gölkolu.


göle karışan akarsu için benzer kelimeler


göle karışan akarsu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'l', 'e', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'a', 'n', ' ', 'a', 'k', 'a', 'r', 's', 'u', şeklindedir.
göle karışan akarsu kelimesinin tersten yazılışı usraka naşırak elög diziliminde gösterilir.