gömele

gömele

1. Bağ ve bahçelerde yaz için yapılan küçük kulübe, bağ evi. 2. Bağ, bahçe, bostanlardaki bekçi kulübesi.


gömele

Tohum çukuru.


gömele, (gümele, gömelte, gömelti, gümelte)

Avcıların çalı çırpı veya taştan yaptıkları siper veya kulübe, evsin.


gömele, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
gömele kelimesinin tersten yazılışı elemög diziliminde gösterilir.