gömü

gömü

a. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define.


gömü Fr. Réservoir
gömü

Kışın ekilen ekin.


gömü

1. Toprak altına gömülerek saklanmış para ya da değerli şeyler, define: Bu adamın gömüsü vardır. 2. Yeraltı deposu, mahzen. 3. Kışın soğuktan korumak için toprağa gömülen sebze. 4. Sincapların toprağa gömdükleri ceviz. 5. Bir şeyin toprağa giren kısmı.


gömü

Derinlik, çukurluk.


gömü

Değerli nesne.


gömü İng. thesaurus

Bir bilgi erişim dizgesinde, derlemin kapsamına giren kavram ve konuları belirten anahtar-sözcükleri, bunlar arasındaki anlamsal ve üreysel ilişkilerle birlikte, devingen bir biçimde içeren bir sözdağarı ya da sözlük.


Gömü

Afyon ili, Emirdağ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Gömü

Bartın ili, Amasra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


gömü için benzer kelimeler


gömü, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', şeklindedir.
gömü kelimesinin tersten yazılışı ümög diziliminde gösterilir.