gömük vâdi

gömük vâdi Fr. vallée encaissée

(coğrafya)


gömük vâdi için benzer kelimeler


gömük vâdi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', ' ', 'v', 'â', 'd', 'i', şeklindedir.
gömük vâdi kelimesinin tersten yazılışı idâv kümög diziliminde gösterilir.