gömükleşim

gömükleşim Fr. Enkystement

gömükleşim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
gömükleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelkümög diziliminde gösterilir.