gonadotropin almaçları

gonadotropin almaçları İng. gonadotropin receptors

Gonadal yüzeyde ve gonadotropinlerin bağlandığı diğer duyarlı hücrelerde bulunan, hücrelerin fonksiyonlarını modifiye eden, protein kompleksleri veya moleküler alanlar.


gonadotropin almaçları için benzer kelimeler


gonadotropin almaçları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'n', 'a', 'd', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'n', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
gonadotropin almaçları kelimesinin tersten yazılışı ıralçamla niportodanog diziliminde gösterilir.