gonah

gonah

Misafir.


gonah

Başta olan kepek.


gonah

Büyük yapılı ev, konak.


gonah

Köye gelen misafirleri köydeki her ailenin sıra ile yemeğe çağırması.


gonah

< konmak: konak; ev; misafir kalınan yer || gunah || gonah etmek: misafir etmek || gonah sahibi: ev sahibi


gonah

Konak


goñah

Saç kepeği.


gonah için benzer kelimeler


gonah, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'n', 'a', 'h', şeklindedir.
gonah kelimesinin tersten yazılışı hanog diziliminde gösterilir.