gonan

gonan

Aygır görmemiş kısrak.


gonan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'n', 'a', 'n', şeklindedir.
gonan kelimesinin tersten yazılışı nanog diziliminde gösterilir.