göñül dönmek, (göñlü dönmek, göñül bulanmak)

göñül dönmek, (göñlü dönmek, göñül bulanmak)

Mide bulanmak, kusmak.


göñül dönmek, (göñlü dönmek, göñül bulanmak) için benzer kelimeler


göñül dönmek, (göñlü dönmek, göñül bulanmak), 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ñ', 'ü', 'l', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'ñ', 'l', 'ü', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'g', 'ö', 'ñ', 'ü', 'l', ' ', 'b', 'u', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
göñül dönmek, (göñlü dönmek, göñül bulanmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamnalub lüñög ,kemnöd ülñög( ,kemnöd lüñög diziliminde gösterilir.