gören gözün hakkı vardır

gören gözün hakkı vardır

“yiyecek veya imrenilecek bir şeyi görene o şeyden vermek gerekir” anlamında kullanılan bir söz.


gören gözün hakkı vardır için benzer kelimeler


gören gözün hakkı vardır, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 'v', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'r', şeklindedir.
gören gözün hakkı vardır kelimesinin tersten yazılışı rıdrav ıkkah nüzög nerög diziliminde gösterilir.