görevselcilik

görevselcilik, -ği

a. İşlevcilik.


görevselcilik İng. functionalism

Yaşayan kültürlerin türlü kurumları arasındaki dinamik, görevsel ilişkileri; bir kültür öğesinin yaratılış nedenini, bunun tüm kültür içindeki görevini araştıran ve aydınlatmaya çalışan görüş; bu görüş çevresinde toplanan kimselerin oluşturdukları okul.


görevselcilik İng. functionalism

Zihinsel süreçlere, organizmanın çevresine uyması ve çevresini değiştirmesi sırasında yerine getirilen görevler ya da işlemler olarak bakılması gerektiğini ve bu uyumun bütünüyle biyolojik olduğunu ileri süren öğreti.


görevselcilik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
görevselcilik kelimesinin tersten yazılışı kiliclesverög diziliminde gösterilir.